pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Katalog książek

Tytuł

Autor

Rok

Miejsce wydania

Wydawca

Sygnatura

Tematyka

Regiony

Tom

Nazwa serii

Tom/Nr w serii

Uwagi

Polonia latynoamerykańska w polskiej nauce i praktyce społecznej: tendencje najnowsze i wyzwania. Konferencja Robocza Warszawa, 28 listopada 1997 r. Malinowski, Mariusz (red.) 1998 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 27 Kongresy / seminaria
Migracje
Nauka
Polonia
Ameryka Łacińska
Polska
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 27
Polonia e Polono-Brasileiros. Historia e identidades Dembicz, Andrzej; Kieniewicz, Jan 2001 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144 Historia
Migracje
Polonia
Brazylia
Polska
Polska a Świat Iberoamerykański Polonia e o Mundo Ibero-Americano Duplikat o nr inw. 7611/03
Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej Gawrycki, Marcin Florian 2006 Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego K 3390 Polityka
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Polityka zagraniczna Kuby: 1959-1975 Augustynowicz, Zbigniew 1987 Warszawa Instytut Krajów Socjalistycznych PAN K 3738 Polityka
Kuba
Polityka zagraniczna Brazylii w latach 1930-1954 Politica Exterior do Brasil nos anos 1930-1954 Spyra, Jarosław 1995 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 15 Historia
Historia - XX/XXI w.
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Brazylia
CESLA - Studia i Materiały 15
Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej po zimnej wojnie Oberda-Monkiewicz, Anita 2009 Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego K 3618 Historia - XX/XXI w.
Polityka
Historia
Ameryka Łacińska
USA
Dissertationes WUW 489
Polityka i działania edukacyjne świetlistego szlaku w regionie środkowej sierry w Peru Hebisz Maria Eleonora 2011 Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego C 220/2 Edukacja
Polityka
Społeczeństwo
Peru
w: Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Derwich Karol, Kania Marta (red.)
Polityczne problemy Ameryki Łacińskiej Knopek Jacek (red.) 2012 Torun Wydawnictwo Adam Marszałek K 3800 Ekonomia
Historia - XX/XXI w.
Polityka
Społeczeństwo
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Hiszpania
Politiques de developpement integre: L'identite culturelle dans la communaute autogeree Developpement et reaffirmation de l'identite chez les TOKUNA Resistances au changement et relations de pouvoir Sarget, Marie-Noelle; Oro, Ari Pedro; Prats, Raymond 1985 Paris Institut des Hautes Etudes de l'Amerique Latine C 66 / 8 Indianie
Kultura
Polityka
Ameryka Łacińska
Brazylia
Documents de Recherche du CREDAL 8
Politique economique de l'Amerique Latine Furtado, Celso 1970 Paris Editions SIREY K 0114 Polityka
Ekonomia
Ameryka Łacińska
Politiczeskij portriet Latinskoj Amieriki Podilia, L.; Pochwalin, V. (Ed.) 1974 Praga Miezdunarodnoje Izdatielstwo "Mir i socjalizm" K 0110 Polityka
Ameryka Łacińska
Politics of Latin America: the power game Vanden, Harry E.; Prevost, Gary 2006 New York Oxford University Press K 3438 Polityka
Ameryka Łacińska
Politics in the altiplano; the dynamics of change in rural Peru Dew, Edward 1969 Austin University of Texas Press C 201/15 Polityka
Społeczeństwo
Peru
Latin American Monographs 15
Politics in Mexico: an introduction and overview Cornelius, Wayne A.; Craig, Ann L. 1984 San Diego Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, 1984 C 181 Polityka
Meksyk
Reprint Series 1
Politicas sociales y genero. Tomo II: Los problemas sociales y metodologicos Zaramberg, Gisela (coord. ) 2008 Mexico FLACSO Mexico K 3731 Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Dilemas de las Politicas Publicas en Latinoamerica
Politicas de promocion de exportaciones en algunos paises de America Latina Politicas de promocion 1985 Santiago de Chile Naciones Unidas C 48 / 55 Ekonomia
Polityka
Ameryka Łacińska
Dominikana
Ekwador
Kolumbia
Kostaryka
Peru
Estudios e Informes de la CEPAL No 55
Politicas de ajuste y renegociacion de la deuda externa en America Latina Politicas... 1984 Santiago de Chile Naciones Unidas C 56 / 48 Ekonomia
Polityka
Ameryka Łacińska
Cuadernos de la CEPAL No. 48
Political (in)justice. Authoritarianism and the rule of law in Brazil, Chile, and Argentina Pereira, Anthony W. 2005 Pittsburgh University of Pittsburgh Press K 3515 Polityka
Prawo
Argentyna
Brazylia
Chile
Ameryka Południowa
Pitt Latin American Series
Política y religión en América Latina Krzywicka, Katarzyna. [Red.] ; Siuda-Ambroziak, Renata. [Red.] 2017 Lublin Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej K 4081 Polityka
Religia
Ameryka Łacińska
Estudios Iberoamericanos de la UMCS vol. 5 Bibliogr. przy artykułach. Język dokumentu: hiszpański
Politica y legislacion agraria en Mexico Velasco Toro, Jose 1993 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 8 Historia
Polityka
Prawo
Rolnictwo
Meksyk
CESLA - Studia i Materiały 8

Strona 62 z 276

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


     Wykonanie serwisu: QuatroNET