pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Katalog książek

Tytuł

Autor

Rok

Miejsce wydania

Wydawca

Sygnatura

Tematyka

Regiony

Tom

Nazwa serii

Tom/Nr w serii

Uwagi

Our struggle is that of Latin America and the third world Fidel Castro 1985 Havana Publishing Office of the Council of State R 42 Mowy / listy
Polityka
Społeczeństwo
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Kuba
There's no other choice: the cancellation of debt or the political death of the democratic processes in Latin America Fidel Castro 1985 Havana Editora Politica R 41 Mowy / listy
Polityka
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Kuba
Sobre la deuda impagable de America Latina,sus consecuencias imprevisibles y otros temas de interes politico e historico Fidel Castro 1985 Havana Editora Politica R 47 Historia
Mowy / listy
Polityka
Ameryka Łacińska
Kuba
Discurso XXVIII aniversario del asalto al cuartel Moncada Fidel Castro 1981 Havana Editora Politica R 48 Mowy / listy
Ameryka Łacińska
Kuba
Cronicas de cine Aguirre, Mirta 1988 Habana Editorial Letras Cubanas K 2446 Sztuka
Ameryka Łacińska
Kuba
Świat
Obras Hostos, Eugenio Maria de 1976 Habana Casa de las Americas K 2453 Historia
Mowy / listy
Polityka
Ameryka Łacińska
Portoryko
Zmierzch azteckich Bogów Osterloff, W. Konrad 1969 Warszawa Nasza Księgarnia K 3557 Historia - odkrycie i podbój
Historia - epoka prekolumbijska
Historia
Ameryka Łacińska
Mezoameryka
Trayectorias divergentes. Comparacion de un siglo de desarrollo economico latinoamericano y escandinavo Blomstrom, Magnus (Coord.); Meller, Patricio (Coord.) 1990 Santiago de Chile CIEPLAN - HACHETTE K 1345 Ekonomia
Ameryka Łacińska
Europa
Readings in Archaeoastronomy. Papers presented at the International Conference: Current Problems and Future of Archaeoastronomy Held at the State Archaeological Museum in Warsaw 15 - 16 November 1990 Iwaniszewski, Stanisław (Ed.) 1992 Warsaw A State Archaeological Museum & Department of Historical Anthropology, Inst. of Archaeology, UW K 0488 Archeologia
Ameryka Łacińska
Europa
Closer European Union Links with Eastern Europe: Implications for Latin America Irela, Anneke Jessen 1997 Madrid Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas K 2000 Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Europa
Comercio y cooperacion entre paises de America Latina y paises miembros del CAME Comercio y cooperacion... 1985 Santiago de Chile Naciones Unidas C 48 / 51 Ekonomia
Handel
Ameryka Łacińska
Europa
Estudios e Informes de la CEPAL No 51
Inflation and stabilization policies in Central European transitional economies and selected Latin American countries Żukowski, Ryszard 1997 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 18 Ekonomia
Polityka
Ameryka Łacińska
Europa
CESLA - Studia i Materiały 18
Procesos regionales en Europa Centro-Oriental y America Latina. Experiencias de encuentro y transformacion Dembicz, Andrzej; Laurelli, Elsa (red.) 2000 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 20 Ekonomia
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Europa
CESLA - Studia i Materiały 20
Procesos regionales y de formacion territorial en America Latina: tendencias y proyecciones. 50 Congreso Internacional de Americanistas varsovia 2000 (Simposio REG-1) Laurelli, Elsa; Panadero, Miguel (red.) 2002 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 24 Ameryka Łacińska
Europa
CESLA-Studia i Materiały 24
Estudios latinoamericanos e ibericos en la Europa Centro-Oriental, Nordica y Balcanica. Reunion de Trabajo. Universidad de Varsovia, 9-12 de abril de 1992 Dembicz, Andrzej [et. al.] 1992 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 9 Kongresy / seminaria
Nauka
Ameryka Łacińska
Europa
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 9
Wpływ przemian w Unii Europejskiej na stosunki z Ameryką Łacińską Vanney-Hryćko, Maria Aleksandra 1996 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 22 Ekonomia
Handel
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Europa
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 22
Relaciones entre Europa Central y America Latina en el contexto de la integracion con la Union Europea / Relations between central Europe and Latin America within the context of the integration with the European Union. Reunion de Trabajo Varsovia... Dembicz, Katarzyna (red.) 1998 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 28 Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Europa
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 28
Latin America and East central Europe. Studies in the history of ideas America Latina y Europa Centro-Oriental. Estudios sobre la historia de ideas Górski, Eugeniusz 2001 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 35 Historia
Ameryka Łacińska
Europa
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 35
Comunidades de ascendencia centro-oriental europea en America Latina al advenimiento del siglo XXI: sus roles y funciones locales e interculturales. Simposio SOC-3 50 Congreso Internacional de Americanistas Varsovia 2000 julio 10-14 Malinowski, Mariusz; Miodunka, Władysław (red.) 2001 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144, K 4040 Kongresy / seminaria
Migracje
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Europa
Polska a Świat Iberoamerykański Poland and Ibero-American World
Europa del centro y del este y el mundo hispanico. Simposio Internacional de Hispanistas. Cracovia, 26-28 de octubre de 1995 Blanco Picado, Ana I.; Eminowicz Teresa (ed.) 1996 Kraków Abrys K 2584 Językoznawstwo
Językoznawstwo - j. hiszpański
Kongresy / seminaria
Nauka o literaturze
Polityka
Sztuka
Ameryka Łacińska
Europa

Strona 54 z 276

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


     Wykonanie serwisu: QuatroNET