pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Katalog książek

Tytuł

Autor

Rok

Miejsce wydania

Wydawca

Sygnatura

Tematyka

Regiony

Tom

Nazwa serii

Tom/Nr w serii

Uwagi

La historia general de las Indias y todo lo acaescido en ellas dende que se ganaron hasta agora y La conquista de Mexico, y de la nueua Espana Lopez de Gomara, Francisco 1553 Anuers Martin Nucio E 5 Historia - odkrycie i podbój
Ameryka Łacińska
Meksyk
CD-ROM: Textos clasicos para la Historia de Iberoamerica (II). Serie II. Iberoamerica en la historia
Estudios de antropologia biologica (II Coloquio de Antropologia Fisica Juan Comas, 1982) Ramos Galvan, Rafael; Ramos Rodriguez, Rosa Maria (red.) 1984 Mexico Instituto de Investigaciones Antropologicas, UNAM C 161/2 Antropologia fizyczna
Kongresy / seminaria
Ameryka Łacińska
Meksyk
Serie Antropologica. Antropologia Fisica 75
Casta painting: images of race in eighteenth-century Mexico Katzew, Ilona 2004 New Haven; London Yale University Press K 3530 Społeczeństwo
Sztuka
Historia
Ameryka Łacińska
Meksyk
Meksykańskie fascynacje Jaszuński, Grzegorz 1981 Warszawa Książka i Wiedza K 3549 Polityka
Społeczeństwo
Historia
Ameryka Łacińska
Meksyk
Meksykańskie ABC Kisielewska, Irena; Sten, Maria 1977 Warszawa Iskry K 3550 Kultura
Społeczeństwo
Historia
Ameryka Łacińska
Meksyk
Krótka historia Meksyku Krótka historia... 1986 Warszawa Państowe Wydawnictwo Naukowe K 3551 Historia
Ameryka Łacińska
Meksyk
Biblioteka problemów
Meksyk: orzeł, wąż i opuncja Krzywicka-Adamowicz, Helena 1963 Warszawa Wiedza Powszechna K 3552 Kultura
Podróże / reportaże
Ameryka Łacińska
Meksyk
Stany Zjednoczone Meksyku: Estados Unidos Mexicanos Dobosiewicz, Zbigniew 1981 Warszawa Krajowa Agencja Wydawnicza K 3553 Społeczeństwo
Geografia
Historia
Ameryka Łacińska
Meksyk
Polityczne ABC
Meksyk Merdinger, Zygmunt (oprac.) 1936 Warszawa Państwowy Instytut Eksportowy K 3560 Geografia - fizyczna
Handel
Geografia
Ekonomia
Ameryka Łacińska
Meksyk
Monografie geograficzno-handlowe Informatora Eksportowego tom II
Fray Juan Izqierdo, Obispo de Yucatan (1587/1602). Historia y documentos. Ropero-Regidor Diego (ed.) 2010 Andalucia Universidad Internacional de Andalucia K 3815 Biografie / pamiętniki / wspomnienia
Religia
Ameryka Łacińska
Meksyk
Organizacje afroamerykańskie a konstruowanie tożsamości. Afromeksykanie XXI wieku. Lisocka-Jaegermann 2011 Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego C 220/2 Murzyni
Polityka
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Meksyk
w: Ruchy społeczne i etniczne w Ameryce Łacińskiej, Derwich Karol, Kania Marta (red.)
Latin American thought : problems and perspectives - three case studies Derwich Karol ; Modrzejewska Magdalena 2015 Kraków Księgarnia Akademicka K 4024 Kultura
Polityka
Ameryka Łacińska
Meksyk
Konkwistadorzy Wood, Michael 2004 Warszawa Świat Książki K 2642 Historia
Historia - odkrycie i podbój
Ameryka Łacińska
Meksyk
Peru
La Patria y mas alla Salazar Martinez, Francisco 1989 Caracas Academia Nacional de la Historia K 0879 Historia
Kultura
Nauka o literaturze
Ameryka Łacińska
Meksyk
Wenezuela
Politicas de promocion de exportaciones en algunos paises de America Latina Politicas de promocion 1985 Santiago de Chile Naciones Unidas C 48 / 55 Ekonomia
Polityka
Ameryka Łacińska
Dominikana
Ekwador
Kolumbia
Kostaryka
Peru
Estudios e Informes de la CEPAL No 55
Electoral observation and democratic transitions in Latin America Middlebrook, Kevin J. (ed.) 1998 La Jolla Center for U.S.-Mexican Studies, University of California K 4031 Polityka
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Dominikana
Haiti
Meksyk
Nikaragua
Panama
Salwador
U.S.-Mexico contemporary perspectives series 14 Bibliogr. przy rozdz.
La impagable deuda externa de America Latina y del tercer mundo, como puede y debe ser cancelada y la urgente necesidad del nuevo orden economico internacional Castro, Fidel 1985 La Habna Editora Politica K 2357 Ekonomia
Polityka
Ameryka Łacińska
Kuba
Sobre la deuda impagable de America Latina, sus consecuencias imprevisibles y otros temas de interes politico e historico Castro, Fidel 1985 La Habna Editora Politica K 2358 Ekonomia
Historia - XX/XXI w.
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Kuba
Kuba i rewolucja w Ameryce Łacińskiej Gawrycki, Marcin Florian 2004 Toruń Wydawnictwo Adam Marszałek K 2685, K 3238 Historia - XX/XXI w.
Polityka
Stosunki międzynarodowe
Ameryka Łacińska
Kuba
Che Guevara Castaneda, Jorge G. 2007 Warszawa Świat Książki K 3327 Historia - XX/XXI w.
Polityka
Historia
Biografie / pamiętniki / wspomnienia
Ameryka Łacińska
Kuba

Strona 53 z 276

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


     Wykonanie serwisu: QuatroNET