pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Katalog książek

Tytuł

Autor

Rok

Miejsce wydania

Wydawca

Sygnatura

Tematyka

Regiony

Tom

Nazwa serii

Tom/Nr w serii

Uwagi

Indian Art from Mexico to Peru Boglar, Lajos; Kovacs, Tomas 1983 Budapest Corvina Kiado K 0020 Sztuka
Meksyk
Ameryka Południowa
Ameryka Środkowa
Bogowie i ludzie Huarochiri Bogowie... 1985 Kraków ; Wrocław Wydaw. Literackie K 3192 Indianie - Keczua
Religia
Indianie
Peru
Research by the Kraków Uni- versity of Technology in Brazil. Architectural heritage of the Polish emigre com- munity – Investigaciones de la Universidad Tecnológica de Cracovia en Brasil. El patrimonio arquitectónico de emigración polaca Bohm Aleksandra, Kosiński Wojciech, Sykta Izabela, Zachariasz Agata 2010 Kraków W. Szfer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences K 3835 Architektura
Etnografia / etnologia
Kultura
Migracje
Brazylia
Polska
w: The Nature and culture of Latin America. Review of Polish Studies; Mirek Zbigniew, Flakus Adam,Krzanowski Andrzej, Paulo Andrzej ,Wojtusiak Janusz (eds):
La gestion de las regiones en el Nuevo Orden Internacional: cuasi-Estados y cuasi-empresas Boisier, Sergio 1992 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 5 Ekonomia
Nauka
Ameryka Łacińska
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 5
Chilijski nokturn Bolano, Roberto 2006 Warszawa MUZA K3184, K3622, K 3623 Literatura
Chile
Salsa : Książki dla Muzykalnych
Gwiazda daleka Bolano, Roberto 2006 Warszawa MUZA K 3621 Literatura
Chile
Salsa : książki dla muzykalnych
Dzicy detektywi Bolaño, Roberto 2010 Warszawa MUZA K 3672 Literatura
Chile
Dzicy detektywi Bolaño, Roberto 2010 Warszawa Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A. K3778 Literatura
Chilijski nokturn Bolano, Roberto 2006 Warszawa MUZA S.A. K 3924 Literatura
Chile
Amulet Bolano, Roberto 2011 Warszawa MUZA S.A. K 3923 Literatura
Chile
Rituals of respect : the secret of survival in the high Peruvian Andes Bolin, Inge 1998 Austin University of Texas Press K 3728 Etnografia / etnologia
Indianie - Keczua
Kultura
Religia
Indianie
Andy
Peru
Bolivar - Epistolarios Bolivar, Simon 1983 Caracas Presidencia de la Republica K 1485 Historia - wojny o niepodległość
Historia
Wenezuela
Bicentenario Bolivariano No. 59
Bolivar - Epistolarios Bolivar, Simon 1983 Caracas Presidencia de la Republica K 1486 Historia - wojny o niepodległość
Historia
Wenezuela
Bicentenario Bolivariano No. 66
Bolivar - Epistolarios Bolivar, Simon 1983 Caracas Presidencia de la Republica K 1487 Historia - wojny o niepodległość
Historia
Wenezuela
Bicentenario Bolivariano No. 74
Bolivar - Epistolarios Bolivar, Simon 1983 Caracas Presidencia de la Republica K 1488 Historia - wojny o niepodległość
Historia
Wenezuela
T. II Bicentenario Bolivariano No. 87
Bolivar - Epistolarios Bolivar, Simon 1983 Caracas Presidencia de la Republica K 1489 Historia - wojny o niepodległość
Historia
Wenezuela
Bicentenario Bolivariano No. 89
List z Jamajki / Carta de Jamaica Bolivar, Simon 1990 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 82 / 1 Historia
Historia - XIX w.
Historia - okres kolonialny
Historia - wojny o niepodległość
Polityka
Ameryka Łacińska
Idee i Ludzie / Ideas y Semblanzas 1
Escritos politicos Bolivar, Simon; Soriano, G. (Ed.) 1971 Madrid Alianza Editorial K 0046 Polityka
Ameryka Południowa
Bolivia 1977 - Guia Eclesiastica Bolivia... 1977 La Paz Editorial "Don Bosco" K 0348 Religia
Statystyka
Boliwia
Causas estructurales del estancamiento de America Latina Bologna, Alfredo Bruno brak Santa Fe Ediciones Colmegna K 0149 Społeczeństwo
Ekonomia
Ameryka Łacińska

Strona 34 z 276

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


     Wykonanie serwisu: QuatroNET