pomoc   o bibliotece
Książki Czasopisma Zawartość czasopism Mapy Filmy Wydawnictwa elektroniczne

Katalog książek

Tytuł

Autor

Rok

Miejsce wydania

Wydawca

Sygnatura

Tematyka

Regiony

Tom

Nazwa serii

Tom/Nr w serii

Uwagi

Estudios sociologicos ( Sociologia del desarrollo) T. II Decimotercer Congreso Nacional de Sociologia 1962 1965 Mexico Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM K 2405 Kongresy / seminaria
Społeczeństwo
Meksyk
Świat
Seminario internacional sobre agricultura Seminario internacional... 1968 Mexico Arte y Cultura, A.C. K 0145 Kongresy / seminaria
Rolnictwo
Ameryka Łacińska
Rola duszpasterstwa polskiego w organizacji społeczności lokalnych w Ameryce Łacińskiej. Materiały z Konferencji Warszawa, 4-5 grudnia 1998 Memorias del Simposio... Malinowski, Mariusz (red.) 1999 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144 Kongresy / seminaria
Religia
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Polska
Polska a Świat Iberoamerykański Polonia y el Mundo Iberoamericano
Tożsamość oraz percepcja Polski i polskości w środowiskach Polonii latynoamerykańskiej. Materiały z Konferencji. Warszawa, 2-3 grudnia 1999. Malinowski, Mariusz (red.) 2000 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144, K 4039 Kongresy / seminaria
Polonia
Ameryka Łacińska
Polska
Polska a Świat Iberoamerykański Polonia y el Mundo Iberoamericano
Estudios sociologicos ( Sociologia de la politica). Decimoprimer Congreso Nacional de Sociologia 1960 1961 Mexico Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM K 2403 Kongresy / seminaria
Polityka
Społeczeństwo
Meksyk
Świat
Seminario "Bases de un apolitica nacional frente al Nuevo orden mundial, regional y vencial" Seminario... 1992 Santiago ; Valparaiso Instituto de Ciencia Politica Universidad de Chile ; Centro de Estudios Estrategicos de la Armada K 2306 Kongresy / seminaria
Polityka
Chile
Jan Paweł II w Peru : materiały konferencyjne : sympozjum 18 marca 2009 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Szyszka, Tomasz Red. 2011 Warszawa Instytut Papieża Jana Pawła II K 4015 Kongresy / seminaria
Podróże / reportaże
Religia
Peru
4 Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie t. 4 Bibliogr. s. 69-70, 143-144. Streszcz. hiszp. przy niektórych pracach.
Jan Paweł II w Paragwaju : [Warszawa, 25 marca 2010, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie] Struzik, Zdzisław Red. ; Szyszka, Tomasz Red. 2014 Warszawa Instytut Papieża Jana Pawła II K 4016 Kongresy / seminaria
Podróże / reportaże
Religia
Paragwaj
11 Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie t. 11 Aneks.
Jan Paweł II w Argentynie : [Warszawa, 19 marca 2014, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie] Struzik, Zdzisław Red. ; Szyszka, Tomasz Red. 2015 Warszawa Instytut Papieża Jana Pawła II K 4017 Kongresy / seminaria
Podróże / reportaże
Religia
Argentyna
12 Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie t. 12 Aneks: Jan Paweł II w Argentynie (czerwiec 1982 i kwiecień 1987). Przemówienia, homilie.
500 anos del encuentro de dos mundos. Una perspectiva polaca. Materiales del Simposio de la Universidad de Varsovia 26 de marzo de 1992 Dembicz, Andrzej; Wilkin, Jerzy (coordinacion) 1993 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 7 Kongresy / seminaria
Nauka
Ameryka Północna
Ameryka Łacińska
Europa
Polska
CESLA - Studia i Materiały 7
Estudios latinoamericanos e ibericos en la Europa Centro-Oriental, Nordica y Balcanica. Reunion de Trabajo. Universidad de Varsovia, 9-12 de abril de 1992 Dembicz, Andrzej [et. al.] 1992 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 9 Kongresy / seminaria
Nauka
Ameryka Łacińska
Europa
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 9
Comunidades de ascendencia centro-oriental europea en America Latina al advenimiento del siglo XXI: sus roles y funciones locales e interculturales. Simposio SOC-3 50 Congreso Internacional de Americanistas Varsovia 2000 julio 10-14 Malinowski, Mariusz; Miodunka, Władysław (red.) 2001 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144, K 4040 Kongresy / seminaria
Migracje
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
Europa
Polska a Świat Iberoamerykański Poland and Ibero-American World
Obecność polska w Brazylii. Materiały z Sympozjum Brazylia - Polska. Kurytyba 1988 Kula, Marcin [et al.] 1996 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski, Instytut Brazylijski Kultury Polonijnej C 144 Kongresy / seminaria
Migracje
Polonia
Brazylia
Polska
Polska a Świat Iberoamerykański Polonia y el Mundo Iberoamericano
Polonia latynoamerykańska w polskiej nauce i praktyce społecznej: tendencje najnowsze i wyzwania. Konferencja Robocza Warszawa, 28 listopada 1997 r. Malinowski, Mariusz (red.) 1998 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 100 / 27 Kongresy / seminaria
Migracje
Nauka
Polonia
Ameryka Łacińska
Polska
Dokumenty Robocze / Documentos de Trabajo 27
IX Congreso de la Asociacion de Colombianistas: Colombia en el contexto latinoamericano. Memorias Luque, Myriam (Coord.); Ordonez, Montserrat (Coord.); Osorio, B. (Coord.) 1997 Bogota Universidad de los Andes, The Pennsylvania State University K 1917 Kongresy / seminaria
Kultura
Nauka o literaturze
Ameryka Łacińska
Kolumbia
Literatura e cultura no Brasil : identidades e fronteiras : 50 Congresso Internacional de Americanistas, Varsóvia 2000 (simposio ART-4) Chiappini, Ligia; Bresciani, Maria Stella (Orgs.) 2002 Warszawa Centro de Estudos Latino-Americanos (CESLA) ; Cortez Editora ; Instituto Iberoamericano de Berlin K 2278 Kongresy / seminaria
Kultura
Nauka o literaturze
Brazylia
El espacio en la cultura latinoamericana. Diccionario Analitico. Memorias de la III Reunion del Proyecto, Quito 7-11 de julio de 1997 Lisocka-Jaegermann, Bogumiła (red.) 1998 Warszawa Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Latynoamerykańskich C 75 / 4 Kongresy / seminaria
Kultura
Miasta
Polityka
Społeczeństwo
Ameryka Łacińska
El espacio en la cultura latinoamericana 4 Grupo de Trabajo de Estudios Regionales del CEISAL
Coloquio Palavra e cultura na America Latina. Brasil-Chile. Tradicao e contemporaneudade. Herancas e desafios. 24-25 de outubro de 2002 Universidade Brasilia Coloquio... 2002 Brasilia Universidade Brasilia K 2260 Kongresy / seminaria
Kultura
Ameryka Łacińska
Mat. Konferencyjne
Brasil - Polonia. Primeiro Simposio Cultural Brasil - Polonia 1997 Warszawa Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski C 144 Kongresy / seminaria
Kultura
Brazylia
Polska
Polska a Świat Iberoamerykański Polonia y el Mundo Iberoamericano
Unidad, diversidad y dependencia de America Latina. Textos de Conferencia Zyblikiewicz, Lubomir (Ed.) 1991 Krakow - Warszawa Polskie towarzystwo Studiow Latynoamerykanistycznych K 0339 Kongresy / seminaria
Ameryka Łacińska

Strona 22 z 276

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


     Wykonanie serwisu: QuatroNET